Flash News

Bethel AG Music Group_3rd Nov 2017

 
बेथेल एजी संगित समूह प्रस्तुत गर्दछः
परमेश्वरको अनुग्रह र श्रोता दर्शकहरुको न्यानो मायाका कारण बेथेल एजी संगित समूह रोल्पाको पहिलो सुसमाचारिय गिती एल्बम सुसमाचार र दोस्रो एल्बम विश्वासको कलेक्सन गिती संग्रह बजारमा उपलब्घ छ । शब्द तथा संगितः दिपक पुन र स्वर दिपक पुन, जोन पुन र चन्द्रा मिलनसार पुन
गीतको बोलः सबैजना प्रभुको
गीतको बोलः सुसमाचार फैलाउन 
गीतको बोलः परमेश्वरले सेजेको
गीतको बोलः संसारमा प्रभु नपाउँदा
गीतको बोलः हामी पनि नेपाललाई माया गर्छौ । पीआरविटी 
गीतको बोलः विश्वमा यद्धले 
गीतको बोलः खुशीको कुरा सुनाउछु मैले विश्वास गरौ येशूमा सवैले
 
तपाईको अमुल्य सुझाव सल्लाहा र को लागिः 
बेथेल एजी म्यूजिक समूह रोल्पा
सम्पर्क मोबाइल नं. ९८४७९९७१७४