दाजु भई क्यतारिंग

"स्वस्थकर खाना खुवाउनु हाम्रो प्रतिवद्धता"

हम्रा विशेषताहरुः

  • फुल तथा हाप क्याटरिङ सेवा प्रदान गरिन्छ ।

  • एकैसाथ विस हजार भन्दा वढि मानिसहरुलाई खाना ख्वाउन सक्ने क्षमता भएको ।

  • पिक्निक तथा विवाह, सेमिनार जस्तोसुकै कार्यक्रम तथा सम्मेलनमा खाना सम्वन्धी सम्पूर्ण सेवा प्रदान गरिन्छ ।

  • वर्थ डे पार्टी, वाल अपर्ण कार्यक्रममा पनि सेवा प्रदान गरिन्छ ।

  • त्यो वाहेक कुक, वेटर, मसाल्ची चाहिएमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।

                         दाजु भाइ क्याटरिङ सेवा 

                        प्रोपाइटरः सुमन मगर जक्कै

                       अधिक जानकारी तथा सेवाका लागि

               फोन नं.९८४१ ०३६८९२ र ९८१३ ५३९३९३ 

              फोन हट लाइन २४ अ‍ैं घण्टा खुल्ला छ ।

               कुस्लेचौर, ठमेल, काठमाडौं