Satkar Kyataring

 सत्कार क्याटरिङ
  प्रो.कुमार कार्की

फोन नं.९८४१–३६५२४७

 
  • फुल क्याटेरिङ्ग तथा हाफ क्याटेरिङ्ग सेवा ।
  • पिक्निकका लागि ।
  • जन्मदिन पार्टीका लागि ।
  • विवाह तथा अन्य जुनसुकै पार्टी तथा भोजका लागि ।
  • बाल अपर्ण कार्यक्रमका लागि ।
  • कुक म्यान चाहिएमा ।

दई दशक अघिदेखिको हाम्रो सेवाको  निरन्तरता । 

सस्तो, सुलभ तथा स्वस्थकर खाना हाम्रो प्रतिवद्धता ।।

यी सम्पूर्ण सेवाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् ।
सत्कार क्याटेरिङ्ग सेवा, पााटन, ललितपुर 
प्रो.कुमार कार्की 
फोन नं.९८४१–३६५२४७