छमछमी डान्स ड्रेस हाएर सेन्टर 2017

छमछमी डान्स ड्रेस हाएर सेन्टर

 
तपाई आफ्नो मण्डली,स्कूल, कलेज, अथवा कुनै सभा समारोहमा नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ ?
यदि हुनुहुन्छ भने तपाईलाई नृत्यको लागि चाहिने सम्पूर्ण नृत्यकालुगाहरु  सुपथ मुल्यमा हामी तपाईलाई भाडामा
दिन्छौँ । साथै नृत्यका लुगाहरु सम्बन्धि सल्लाह सुझाब पनि दिन्छौँ ।
 
छमछमी डान्स ड्रेस हाएर सेन्टर
 
सम्पर्क
 ९८४१५४७९४९, ९८४१४०६६३७, ९८०८२६५७९२
काठमाडौं, नेपाल Proprietor : Dilu KC