Flash News

क्रूशको महिमा

येशूले प्रार्थना गर्दैहुनुहुन्थ्यो की उहाँको केही चेलाहरुले क्रूशको मृत्

turahi-news

 

“महिमा” शब्दको अर्थ निश्चय पनि भव्यता, वैभव, अथवा जो प्रंशसा पारिएको हुन्छ। यूहन्नाको सुसमाचारमा, त्यहाँ खण्डहरु छन् जसमा महिमा शब्द स्पष्ट रुपमा क्रूश  देखिएको कुरालाई स्पष्ट शब्दमा देखाउँदछ जुन क्रूशमा छ जुन परमेश्वरको महिमा अलौकिक तवरले देखिन्दछ।

एउटा यस्तो खण्ड यूहन्ना १२ मा पाईन्छ। येशूले सिकाउँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँ भिड हुँदछ। फिलिप र आन्द्रियसले ग्रीक आगन्तुकहरुलाई येशूकहाँ प्रस्तुत गरेका थिए, “तर येशूले तिनीहरुलाई यसो भन्दै जवाफ दिनुभयोः मानिसको पुत्रको महिमा हुने घडी आईपुगेको छ । साँचो साँचो म तिमीहरुलाई भन्दछु, गहुँको दाना भुईमा खसेर मरेन भने त्यो एकलै रहन्छ, तर मरयो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ ।” (पद २३,२४)

क्रूशबिना मुकुट हुँदैन l

चेलापनको बलिदानीपूर्ण प्रकृतिको सम्बन्धमा केही शब्द पछाडिः “जसले आफनो प्राणलाई माया गर्छ, त्यसले त्यो गुमाउँनेछ, अनि जसले यस संसारमा आफनो प्राणलाई घृणा गर्छ, त्यसले यसलाई अनन्त जीवनसम्म जोगाईराख्नेछ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने उसले मलाई पछयाओस्, अनि म जहाँ छु त्यहाँ मेरो सेवक पनि हुनेछ। अनि कसैले मेरो सेवा गर्छ भने उसलाई मेरा पिताले आदर गर्नुहुनेछ”(पद २५,२६)। अनि येशूले निरन्तर भन्नुभयो,“अहिले मेरो प्राण विचलित भएको छ, र म के भँनू? पिता, मलाई यस घडीबाट बचाउनुहोस्? तर यही कारणका निम्ति म यस घडीसम्म आईपुगें” (पद २७,२८)

बाइबलीय प्रकाशमा येशूले पहिल्यैनैं पद २३ मा भन्नु भएको थियो,“मानिसको पुत्रको महिमा हुने घडी आईपुगेको छ,” यो बिलकुलै स्पष्ट छ की येशूले उहाँको कू्रशमा जाने कुरालाई संकेत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। की यूहन्नाले यहाँ “महिमा” शब्दको प्रयोग गर्दछ जुन क्रूशलाई संकेत गर्दछ, उही अध्यायको १६ पदको माध्यमले। “उहाँका चेलाहरुले पहिले यी कुराहरु बुझेनन्, तर येशूको महिमा भएपछि, यी कुराहरु ता उहाँको विषयमा पो लेखिएको रहेछन्, अनि यी कुराहरु तिनीहरुले उहाँलाई गरेका रहेछन् भनी तिनीहरुले सम्झे”।(यूहन्ना १२:१६)

क्रूश  र सिंहासन

यूहन्ना १२:४१मा महिमा शब्दको सन्दर्भ क्रूश  मात्र हुँदैन,तर सिँहासन पनि हुँदछ। पूर्ववति पदमा, यूहन्नाले ५३:१ पदलाई उद्धत गर्नुहुँदछ, “कसले हाम्रो समाचार विश्वास गरेको छ? अनि कसकँहा परमप्रभुको पाखुरा प्रकट भएको छ ?” यूहन्नाले थप अविश्वासको सत्यतालाई यसरी ब्याख्या गर्नुहुन्छ, “तिनीहरुले आफना आँखाले नदेखुन्, र आफना ह्दयले नबुझुन्,नत्र तिनीहरु फर्कलान्, र मैले तिनीहरुलाई निको पार्नलाई भनेर उहाँले तिनीहरुका आँखा अन्धा बनाउनुभएको छ र तिनीहरुको ह्दय कठोर पार्नुभएको छ”(यशैया ६:९ जस्तो यूहन्ना १२:४० मा उद्धत भएको छ )। यी निराश शब्दहरु यूहन्नाले टिप्पणी गर्नुभएपछि तत्कालै हो, “उहाँको महिमा देखेर उहाँको विषयमा बोल्दाहुँदि यशैयाले यी कुराहरु भने” (यूहन्ना १२:४१)। उहाँको महिमा देखेर निसन्देह यशैया ६:१ लाई उद्धत गर्नुहुँदछ, “मैले प्रभुलाई एउटा अग्लो र उच्च सिँहासनमाथि बसिरहनुभएको देखे,” यशैयाको दर्शन एउटा अलौकिक महिमाको पूर्वावलोकन थियो, जुन चाहिं  क्रूशमा पूर्ण हुँनु पर्दथ्यो।

यूहन्नाले निरन्तर भन्नुहुन्छ,“तरै पनि मुख्य शासकहरुलमध्ये पनि धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे, तर फरिसीहरुको कारणले कहीँ सभाघरबाट निकालिनुपर्ला कि भनेर तिनीहरुले उहाँलाई स्वीकार गरेनन्, किनकि तिनीहरुले परमेश्वरको प्रंशसाभन्दा मानिसहरुकै प्रंशसा बेसी प्रेम गरे।” शासकहरुले, एक तर्फी रुपमा, येशूलाई विश्वास गरे तर उहाँमा पश्चातापाी भएनन्, किनकी तिनीहरुले परमेश्वरको महिमाको लागि मानिसहरुको महिमालाई प्राथमिकता दिए, तिनीहरुको लागि प्रभु येशूलाई स्विकार गर्नु भनेको सतावट र दुःख भन्ने अर्थ हुँदथ्यो, तर क्रूशको महिमा, जुन साँच्चैनै परमेश्वरको महिमा हो ।

क्रूश प्रति शर्म आउँदछ?

यहाँ येशू तथा उहाँको सुसमाचार प्रति लज्जित हुनेहरुको लागि एक ख्रीष्टियनको लागि शर्मनाक कुरा हो। कुनै ख्रीष्टियनले पनि आफ्नो विश्वासलाई लुकाउनु हुँदैन। उसले खुल्ला रुपले आफनो विश्वासलाई घोषणा गर्नुपर्दछ, अनि यसको लागि दुःख उठाउनको लागि तयार रहनु पर्दछ। यदि ख्रीष्ट हाम्रो पापबाट हामीलाई बचाउनको लागि नम्रताको साथमा खुल्ला रुपले शर्मिन्दा मान्नु भएन भने, कसरी हामी चाहिँ उहाँको नामलाई स्वीकार गर्न र उहाँको सुसमाचार अन्यहरुलाई प्रचार गर्नको लागि शर्मिन्दा मान्ने त ? काल्भिनले यसरी भन्नुभयो,“ख्रीष्टको क्र्रूशमा, एक भब्यको रुपमा परमेश्वरको भलाईको निर्माण सारा संसार भन्दा पहिले प्रदर्शित हुँदछ।” १ यूहन्ना १३ मा क्रूशको लागि ख्रीष्टको महिमीत रुपमा संदर्भित गरिन्दछ। यहूदाले केवल भोजनको निवाला लिएको थियो अनि बाहिर गयो, जब येशूले भन्नुभयो,“अब मानिसको पुत्रको महिमा भएको छ, अनि उनमा परमेश्वर महिमित हुनुभएको छ। यदि परमेश्वर उनमा महिमित हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले पनि उनलाई आफैमा महिमित गराउनुहुनेछ, अनि तुरन्तै उनलाई महिमित गराउनुहुनेछ”(पद ३१,३२)। क्रूश परमेश्वरको महिमाको सर्वोच्च रहस्योद्घाटन हो जुन यूहन्ना १७ मा बढो सम्बृद्धको साथमा ल्याएको छ। प्रभुको प्रार्थना यसरी सुरु हुँदछ,“हे पिता, सयम आईपुगेको छ, तपाईको पुत्रको महिमा गर्नुहोस्, र तपाईका पुत्रले पनि तपाईको महिमा गरुन्, मैले पृथ्वीमा तपाईको महिमा गरेको छु, तपाईले मलाई जुन काम गर्न दिनुभएको थियो, सो मैले गरी सिद्धाएको छु । अनि हे पिता, संसार हुनुभन्दा पहिले तपाईसित जुन मेरो महिमा थियो, त्यही महिमाले अब तपाईले आफूसितै मेरो महिमा गर्नुहोस्”(पद १,४,५)। 

येशूको प्रार्थना स्वर्गमा हुने उहाँको पितासँग थियो,“समय आईपुगेको छ, तपाईको पुत्रको महिमा गर्नुहोस्.....” ले प्रत्यक्ष कूश प्रति उद्धत गर्दछ । यो महिमा जुन संसार सुरु हुनुभन्दा पहिले येशू हुनुहुन्थ्योले निश्चयनैं येशू “संसारको उत्पतिदेखि मारिनुभएको थुमा”(प्रकाश १३:८,१७:८,१ पत्रुश १:२०, एफिसी १:४) हुनुहुन्थ्यो भन्ने सत्यतालाई उद्धत गर्दछ । संसारको स्थापना भन्दा अगाडिनैं यो परमेश्वरबाटको आदेश थियो ता कि परमेश्वरको महिमा ख्रीष्टको क्रूशमा रहस्योद्घाटन तवरले प्रकट भएको होस्। अब ख्रीष्ट भन्दैहुनुहुन्छ, “जस्तो हाम्रो अनन्त आदेशमा छुटकारा प्रेमको महिमा क्रूशमा सम्पन्नता भएको छ, त्यसरकाण अव यो हुन आउँदछ ।” यो कुरा यूहन्ना १७:२४ ले ब्याख्या गर्दछ जहाँ ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो,“हे पिता, तपाईले मलाई जतिजना दिनुभएको छ, तिनीहरु पनि म जहाँ छु, त्यहीँ मसँगै रहुन् भन्ने ईच्छा म गर्दछु, र तपाईले मलाई दिनुभएको मेरो महिमा तिनीहरुले देखुन्, किनकि तपाईले मलाई संसारको उत्पतिभन्दा पहिल्यै प्रेम गर्नुभयो ।” येशूले प्रार्थना गर्दैहुनुहुन्थ्यो की उहाँको केही चेलाहरुले क्रूशको मृत्युलाई देखुन् ता की यो सत्यतालाई अझ प्रभावी तरिकाले उनीहरुले भन्न सकुन्। निश्चयनैं यो महत्वपूर्ण छ की उहाँलाई प्रेम गर्नेहरुबाट क्रूशको सत्यतालाई आँखाको साँक्षीले देख्नेहरुको कुरा हामी सँग छ। क्रूशको महिमाको कथा परमेश्वरीयबाट प्रेरित भएको, यसको पूर्णता भएको बाइबलमा पढ्न पाईन्छ, जुन आँखाको साँक्षीको प्रलेख सुसमाचारको ४ पुस्तकहरुमा पाईन्छ ।

जब यूहन्नाले भन्नुभयो, अनि वचन शरीर हुनुभयो, अनि हाम्रा माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर वास गर्नुभयो, अनि हामीले पिताका एक मात्र जन्माईएका पुत्रको महिमाकोजस्तो उहाँको महिमा देख्यौं (यूहन्ना १:१४) ।

ख्रीष्टको दुःखको एक हप्ता

आईतवारः

क) विजयको साथ प्रवेश (मर्कूश ११:१—१०, मत्ती २१:१—९, लूका १९:२९—४०, यूहन्ना १२:१२—१९)

ख) यरुशलेम प्रति विलाप (लूका १९:४१—४४)

ग) सभाघरको भ्रमण (मत्ती २१:१०—११, मर्कूश ११:११)

सोमवारः

क) नेभाराको रुखलाई श्राप दिनु भएको (मर्कूश ११:१२—१४, मत्ती २१:१८—१९)

ख) दोस्रो पटक सभाघरलाई पवित्र पार्नुभएको (मर्कूश ११ः१५—१८, मत्ती २१:१२,१३, लूका १९:४५—४८)

ग) सभाघरमा चगाँई गर्नुभएको (मत्ती २१:१४—१७, मर्कूश ११:१९)

मंगलवारः

क) नेभाराको रुख मरेको (मर्कूश ११:२०—२६, मत्ती २१:२०—२२)

ख) ख्रीष्टको अख्तियार प्रति प्रशन भएको (मत्ती २१:२, ३:२७, मर्कूश ११:२७—३३, लूका २०:१—८) ।

ग) दुई पुत्रहरुको बारेमा उखान (मत्ती २१:२८—३२)

घ) खराव किसानको बारेमा उखान (मत्ती २१:३३—४६, मर्कूश १२:१—१२, लूका २०:९—१०)

ङ) विवाह भोजको उखान (मत्ती २२:१—१४)

च) राजालाई कर तिर्ने बारेमा जवाफ दिनु भएको (मत्ती२२:१५—२२, मर्कूश १२:१३—१७, लूका २०:२०—२६)

छ) पुनरुत्थानको सम्बन्धमा जवाफ दिनु भएको (लूका २०:२७—४०, मत्ती २२:२३—३३, मर्कूश १२:१८—२७)

ज) येशूले सबैभन्दा महान आज्ञाको बारेमा जवाफ दिनुभएको (मर्कूश १२:२८—३४, मत्ती २२:३४—४०)

बुधवारः

क) बेथानीको मरीयमले प्रभुको शिरमा बहुमूल्य तेलले अभिषेक गरेकी (मत्ती २६:६—१३, मर्कूश १४:३—९, यूहन्ना १२:२—८)

ख) यहूदा ईश्करयोतीले प्रभुलाई धोका दिन्छ (लूका २२:३—६, मत्ती २६:१४—१६, मर्कूश १४:१०,११)

विहिवारः

क) अन्तिम निस्तार चाड (लूका २२:७—१८, मत्ती २६:१७—२०, मर्कूश १४:१२—१७)

ख) येशूले चेलाहरुको पाऊ धुनु भएको (यूहन्ना १३:१—२०)

ग) येशूले उहाँलाई धोका दिनेको पहिचान गर्नुहुँदछ (यूहन्ना १३:२१—३५, मत्ती २६:२१—२५, मर्कूश १४:१८—२१, लूका २२:२१—२३)

घ) प्रभु भोजको सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिनु भएको (मत्ती २६:२६—२९, मर्कूश १४:२२—२५, लूका २२:१९—२०, १ कोरिन्थी ११:२३—२५)

ङ) चेलाहरुको अँहम भावनलाई ईन्कार गर्नुभएको (लूका २२:२४—३०) ।

च) येशूले पत्रुशको ईन्कार बारेमा भन्नुभएको (मत्ती २६:३१—३५, मर्कूश १४:२७—३१, लूका २२:३१—३८, यूहन्ना १३:३६—३८)

छ) माथिल्लो कोठामा बिदाई कार्यक्रम भएको (यूहन्ना १४:१—३१)

ज) साँचो दाखको बोटको बारेमा भन्नुभएको (यूहन्ना १५:१—२७)

झ) पवित्र आत्मा आउने सम्बन्धमा प्रतिज्ञा गर्नु भएको (यूहन्ना १६:१—३३)

ञ) येशूको महानतम प्रार्थना (यूहन्ना १७:१—२६)

शुक्रबारः

क) येशू गेतसमनीमा (लूका २२:३९—४६, मत्ती २६:३०—४६, मर्कूश १४:२६,३२—४१, यूहन्ना १८:१)

ख) धोकाबाजी र पक्राऊ (मत्ती २६:४७—५६, मर्कूश १४:४५—५२, लूका २२:४७—५३, यूहन्ना १८:२—१२)

ग) परिक्षणहरुः

१) जिउस परिक्षणहरु

  क) हन्नासको सामुन्ने (यूहन्ना १८:१२–१४, १९–२४)

  ख) कायफासको सामुन्ने (मत्ती २६:५७,५८, ६९—७५, मर्कूश १४:५३,५४, ६६—७२, लूका २२:५४—६२, यूहन्ना १८:१५—१८, २५—२७)

ग) सानहेड्रिनको सामुन्ने (मत्ती २६:५९—६८, मर्कूश १४:५६—६५, लूका २२:६३—७१)

  घ) यहूदाको आत्मालोचना र आत्माहत्या (मत्ती२७:३—१०, प्रेरीत १:१८—२०)

२) रोमन परिक्षणहरुः

 क) पोन्तियस पिलातसको सामु (यूहन्ना १८:२८—३८, मत्ती २७:१—२, ११—१४, मर्कूश १५:१—५, लूका २३:१—५)

 ख) हेरोद एन्टिपासको सामु (लूका २३:६—१२)

 ग) पुनः पोन्तियस पिलातसको सामु (मत्ती २७:१५—२६, मर्कूश १५:६—१५, लूका २३:१३—२५, यूहन्ना १८:३९,४०)

 घ) रोमन सिपाहीहरुद्धारा येशूलाई ताड्ना (मत्ती २७:२६—३०, मर्कूश १५:१५—१९, यूहन्ना १९:१—३)

ङ) पिलातसको कायरता (यूहन्ना १९:४—१६)

 च) दुःखको बाटो (लूका २३:२६—३३, मत्ती २७:३१—३४, मर्कूश १५:२०—२३, यूहन्ना १९:१६—१७)

३) क्रूशको मृत्यु

 क) पहिलो तीन घण्टा (मत्ती २७:३५—४४, मर्कूश १५:२४—३२, ल्रूका २३:३३—४३, यूहन्ना १९:१८—२७)

 ख) दोस्रो तीन घण्टा (मर्कूश १५:३३—३७, मत्ती २७:४५—५०, लूका २३:४४—४६, यूहन्ना १९:२८—३०)

ग) उहाँको मृत्यु लगत्तै (मत्ती २७:५१—५६, मर्कूस  १५:३८—४१, लूका २३:४५, ४७—४९)

ङ) दफन (यूहन्ना १९:३१—४२, मत्ती २७:५७—६१, मर्कूश १५:४२—४७, लूका २३:५०—५६)

शनिवार

चिहानको रखवाली (मत्ती २७:६२—६६)

ख्रीष्टको महिमा आईतवार (येशूको पुनरुत्थान)

१. पुनरुत्थान

क) आईतवार विहान (मत्ती २८:१४, मर्कूश १६:१, यूहन्ना २०:१)

ख) स्त्रीहरुको भ्रमण (लूका २४:१—३, मर्कूश १६:२—४, यूहन्ना २०:२)

ग) स्वर्गदूतका उपस्थिति (मत्ती २८:५—७, मर्कूश १६:५—७, लूका २४:४—८)

२. पुनरुत्थान हुनु भएको ख्रीष्टको उपस्थिति

क) पहिलाः ईष्टर आईतवार सबैरै खाली चिहानबाट घर गईरहेको स्त्रीसँग (मत्ती २८:८—१०, मर्कूश १६:८)

ख) स्त्रीबाटको जानकारी(लूका २४:९—११)

ग) पत्रुस र यूहन्नाको भ्रमण (यूहन्ना २०:३—१०, लूका २४:१२)

घ) दोस्रोः ईष्टर आईतवार विहानी पख बगैंचाको चिहानमा मरियम मग्दलिनीकँहा (यूहन्ना २०:११—१८, मर्कूश १६:९—११)

ङ) रोमी सिपाहीहरुको रिपोर्ट (मत्ती २८:११—१५) 

च) तेस्रोः इष्टर आईतवारको मध्यान्हमा चेलाहरुसँग ईम्माउसको बाटोमा (लूका २४:१३—३२, मर्कूश १६:१२)

ज) चौथोः ईष्टर आईतवारको दिन पत्रुसकँहा (लूका २४:३३—३५, मर्कूश १६:१३, १ कोरिन्थी १५:५)

झ) पाँचौंः ईष्टर आईतवारको साँझ थोमा बाहेक ११ जनाकँहा यरुशलेममा देखा पर्नु भएको (लूका २४:३६—४९, मर्कूश १६:१४—१८, यूहन्ना २०:१९—२५)

ञ) छैटौंः आठदिन पछाडि थोमा सहित ११ जनाकँहा यरुशलेममा देखा पर्नु भएको (यूहन्ना २०:२६—२९)

ट) सातौंः उहाँ स्वर्गमा उचालिनु भन्दा केही अगाडि गालिलमा माछा मारिरहेका सात जनाकँहा देखा पर्नु भएको (यूहन्ना २१:१—२४, मत्ती २८:१६)

ठ) आठौंः पहिलो हप्ता पछाडि तर स्वर्गमा उचालिनु भन्दा अगाडि गालिलको पहाडमा ११ जना सहित ५०० जनाकहाँ देखा पर्नु भएको (मत्ती २८:१६—२०, १ कोरिन्थी १५:६)

ड) नवौंः पुनरुत्थान र स्वर्गमा उचालिलगिनुको बिचमा प्रभुको भाई याकूबकँहा देखा पर्नु भएको (१ कोरिन्थी १५:७)

ढ) दशौंः स्वर्गमा उचालिने समय जैतुनको डाँडामा एघार जना कँहा देखा पर्नु भएको (प्रेरीत १:३—८, लूका २४:५०)

ण) एघारौंः स्वर्गमा उचालिनु भएको दुई वर्ष पछाडि पावलकँहा दमशकसको बाटोमा देखा पर्नुभएको (प्रेरीत ९:१—६, १ कोरिन्थी १५:८)

स्वर्गमा उठाईलानु भएको (प्रेरीत १:९—१२, मर्कूश १६:१९—२०, लूका २४:५१—५३)

सुसमाचारको उद्धेश्य (यूहन्ना २०:३०—३१, २१:२५)