Flash News

२०१० अगष्ट १९ नेपाली इसाई मण्डली ज्ञानेश्वर चर्चमा (पास्टर रोबर्ट कार्थक, पास्टर फिलेमोन क्षेत्री र पास्टर शमूएल बोम्जोम) खिंचिएको तस्बिर । तस्बिरः कुमारसिंह विष्ट । तुरही न्यूज ।

इसाई अगुवाहरुः

turahi-news